Casele de marcat electonice. Vezi dacă ai obligația să le utilizezi

Casele de marcat cu jurnal electronic sunt obligatorii pentru operatorii economici, persoane fizice sau juridice, precum și orice alte entități cu excepția instituțiilor publice care încasează pe teritoriul României, inclusiv în punctele de trecere a frontierei, numerar sau prin card de credit, contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul sau precum și a prestărilor de servicii livrate către populație.

 

Este important de reținut faptul că această obligație nu revine operatorilor economici care efectuează ocazional livrări de bunuri sau prestări de servicii direct către populație pe durată limitată de timp, cu ocazia unor evenimente punctuale: saloane, târguri, expoziții.

 

Conform art. 2 din OUG 28/1999, următoarele activități ies de sub incidența obligativității utilizării aparatelor de maracat cu jurnal electronic:

 

  • comerțul ocazional cu produse agricole din producție proprie efectuat de către producătorii agricoli individuali, autorizați în condițiile legii, în piețe, târguri, oboare sau în alte locuri publice autorizate;

 

  • vânzarea de ziare și reviste prin distribuitori specializați, respectiv operatori economici care comercializează exclusiv ziare și reviste;

 

  • transportul public de călători în interiorul unei localități pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii, precum și cu metroul;

 

  • activitățile pentru care încasările se realizează pe bază de bonuri cu valoare fixă tipărite conform legii – bilete de acces la spectacole, muzee, expoziții, târguri și oboare, grădini zoologice și grădini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc și altele similare;

Proiect legislativ: simplificarea procedurilor în contencios administrativ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Why do we use it?

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

Where does it come from?

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of “de Finibus Bonorum et Malorum” (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, “Lorem ipsum dolor sit amet..”, comes from a line in section 1.10.32.

Ce ar presupune eliminarea impozitului pe dividente

Conform programului de guvernare pentru perioada 2018 – 2020 impozitul pe dividende ar putea fi eliminat în curând. Momentan nu se cunoaște data la care această măsură va putea deveni aplicabilă.

Începând cu anul 2016 impozitul pe dividende a fost redus de la 16% la 5%. Acest nivel a ramas valabil și în 2017 – 2018, deși Guvernul avusese intenția să îl elimine complet.

Dincolo de beneficiile evidente pe care le-ar putea aduce această măsură pentru persoanele juridice din România, există și efecte negative care s-ar putea propaga odată cu adoptarea ei. Specialiștii se așteaptă la un impact negativ de 1,3 miliarde de lei asupra bugetului de stat în anul 2018. În nota de fundamentare a proiectului de ordonanță pregătit de MFP  în 2017 se mai arată și un minus în ceea ce privește încasările de aproximativ 100 de milioane de lei pe an în urma eliminării impozitului pe dividendele distribuite persoanelor juridice române.